Hvad er din hobby?

er din hobby din krop

Kroppen og de nye kropsidealer er vores nye hobby

Hvis man gå i kiosken og kigger på udvalget af blade, er mange af de hobbyblade der eksisterede for 20 år siden erstattet af sundheds -og motionsblade. Noget kan tyde på, at kroppen for mange, er blevet deres vigtigste hobby.

En hobby involverer ofte, at vi lærer nye ting, vi producerer ting og får nye færdigheder. Så måske har du flere interesser som sagtens går ind under de kriterier, men skal du være ærlig, så har de det til fælles, at de i sidste ende handler om din krop og udseende. Det kunne f.eks. være, at du er interesseret i motion, kost og madlavning.

Noget går tabt! - hvad gav de “gamle” ikke-krops-relaterede hobbyer os?

Jeg mener, at interesser, som ikke handler om kropslig præstation, kan give noget andet. Hvad med at strikke, hækle, samle på frimærker eller se på fugle?  Det er aktiviteter som er mindre egocentrerede og som  kan give mulighed for en fordybelse og en glæde ved at skabe og lære nyt. Og i mange tilfælde en følelse af at høre til i et fællesskab. Hobbyer som skaber ro i hovedet, snarere end kaos af planer og bekymringer.

En optagethed af kroppen, som kammer over og bliver en altopslugende hobby, har nogle helt andre sideeffekter, end den gammeldags hobby.

Selvom man også her kan lære nye færdigheder og skabe nye resultater, vil det ofte være skabt i en anden ånd. For mange er kroppen som hobby ikke drevet af glæde, fordybelse og ro, men snarere af en angst for forfald og fordømmelse.

Så selvkritik, og perfektionisme vil tit være en følgesvend, fordi man så tydeligt kan måle ens  egen og andres præstation, på det ydre. J

eg mener helt sikkert, at et overdrevent fokus på kroppen kan fodre et  lavt selvværd. Simpelthen fordi vi reducerer os selv til en krop og glemmer at se de iboende gode kvaliteter vi også har. Det gør os sårbare, fordi det er en ond cirkel, der hele tiden øger vores usikkerhed og bekræfter os i, at vi er nødt til at opretholde det store fokus på kroppen.


Kh Ditte

Lær af dine fejltrin, og visk så tavlen ren
Test dig selv. Er faste en god idé for dig?