Kan man tænke sit forhold ihjel?

Kan man tænke sit forhold ihjel?

Ja det mener jeg faktisk godt man kan og det sker for mange.

Ind imellem tror jeg, de fleste sidder med en følelse af, at alle andres liv er lidt lykkeligere, sjovere eller mere spændende.

Hvad sker der når vi overvåger lykken?

Vi lever i en tid, hvor lykken i høj grad er gjort til vores eget ansvar. Dermed kommer der også et vist pres i forhold til at præstere den rette mængde og type af lykke.

Forstå mig ret, det er fint at holde øje med om din generelle glæde i dit forhold er på retur. Men det kan være afgørende, hvad du gør, hvis du opdager at glæden halter.

Mange lever efter denne tanke:

  1. For at vide om vi er lykkelige nok, må jeg holde øje med mit lykkeniveau oftere end jeg plejer

Hvis du begynder at mærke efter hvad du føler mange gange i løbet af dagen, vil du opdage noget som er helt naturligt i alle mennesker. Nemlig at vi har mange forskellige følelser i løbet af en dag. Nogle gange er de stærke, nogle gange svage. Fælles for alle vores følelser er, at de er svingende i intensitet og forbigående.

Så er du dig ikke bevidst om dette, er der en risiko for, at du vil blive forskrækket og bekymret over dit lykkeniveau, simpelthen fordi dit sind opdager din normaltilstand.

Det der sker nu er for mange en ond cirkel, der kan dræne dit forhold for glæde på sigt. Når nu du er begyndt at mærke efter oftere, om du er lykkelig og er blevet forskrækket over alle de gange, hvor du bare har været ok eller måske har haft en negativ følelse. Så begynder du måske at bekymre dig om, hvad det vil betyde for dit forhold. Kan I være i et forhold, som ikke gør dig mere lykkelig? Vil I på sigt gå fra hinanden? Du kender sikkert tankerækken af bekymringer.

Mit spørgsmål til dig er; “Hvad gør de bekymringer ved dit humør”?

Hvis du er som de fleste, så er svaret, at du bliver ked af det, irriteret og måske dukker der også andre negative følelser op. Så hvad sker der nu, hvis du fortsat konstant mærker efter om dit forhold gør dig lykkelig? Ja nu vil svaret endnu oftere være et nej, som så igen kan avle bekymringer og dårligt humør.

Hvad kan man gøre, hvis man er endt i en ond cirkel af lykkeovervågning?

  • Vid at det er helt normalt, at vi over en dag har skiftende følelser

  • Prøv at lade følelserne være i en periode. Mind dig selv om, at alle har både negative og positive følelser over en dag.

  • Husk, at du beslutter, hvad du vil bekymre dig om

  • Vid at grublerier kan få dig ind i en ond cirkel af lykkeovervågning, som intet godt fører med sig

  • Beslut dig for at problemløse i et bestemt tidsrum fx mellem 18-18.15


Kh Ditte

Motion og vægttab
Ambivalens- for og imod